Obrim portes: obrim-nos a la comunitat

Tags
  • eines
document_Obrim portes

El document “Obrim portes: obrim-nos a la comunitat, obrim-nos als barrir i a la ciutat“, editat per la Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, recull orientacions, experiències pràctiques i 24 consells per construir comunitat al voltant de les jornades de portes obertes.

Sens dubte, la campanya de preinscripció és un dels moments comunicatius més importants de l’any. Tota la comunitat educativa fem un gran esforç per obrir-nos a la ciutat i mostrar el valor de la tasca educativa que fem.

Conscients de la importància que les jornades de portes obertes tenen tant per a les famílies com per als mateixos centres, des de fa dos anys el Consorci d’Educació de Barcelona ofereix als centres educatius de la ciutat un taller formatiu que té per objectiu donar un espai de trobada als centres i un moment per pensar col·lectivament l’organització de les jornades.

Amb la intenció, sobretot, d’acompanyar a reflexionar, aquest dossier no pretén presentar un repertori de les millors bones pràctiques, sinó més aviat oferir un marc d’eines i orientacions útils que serveixin a cada centre per definir la seva pròpia proposta d’acció de jornades de portes obertes.

Us invitem a llegir aquestes pàgines amb les portes i ments ben obertes, perquè hi identifiqueu oportunitats que us serveixin per teixir noves complicitats als vostres centres i comunitats educatives.

Descarrega el dossier