Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativa local

Tags
  • escolarització equilibrada
  • segregació escolar
Informe_mjunicipisSegregaciEScolar

Municipis contra la segregació escolar és un treball que recull les experiències de sis municipis catalans (Mataró, Olot, Manlleu, Terrassa, Girona i Valls) que han desplegat polítiques educatives de lluita contra la segregació escolar efectives.

Les experiències recollides demostren que una acció educativa municipal adequada dóna fruits i incrementa l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats. Mitjançant l’ús de diferents instruments, els municipis estudiats aconsegueixen trencar la concentració d’alumnes d’origen immigrat o d’alumnes amb NEE en determinades escoles.

Descarrega l’informe.