Mesures per reduir la segregació escolar a nivell municipal

Tags
  • segregació escolar
Infografia segregació-Magnet

Canviar les dinàmiques d’escolarització per afavorir una distribució més equilibrada de l’alumnat entre els diferents centres educatius d’un municipi requereix de polítiques valentes per part de les administracions locals i educativa. En aquesta infografia trobaràs un resum de les principals mesures per reduir la segregació escolar a nivell municipal pel que fa a:

  • Polítiques focalitzades en l’oferta
  • Polítiques de gestió de l’escolarització
  • Polítiques adreçades a les famílies
  • Polítiques per millorar els recursos

Aquestes propostes estan extretes de la guia Combatre la segregació escolar: de l’amenaça a l’oportunitat, de Xavier Bonal i Joan Cuevas.

Descarrega la infografia.