Manifest per una escolarització equilibrada

Recollir tots els moments del procés per fer-ne un producte possibilita que cadascú doni valor al que s’ha fproducte possibilita que cadascú doni val

Losor al que s’ha fproducte possibilita que cadascú doni valor al que s’ha fproducte possibilita

Recollir tots els moments del procés per fer-ne un producte possibilita que cadascú doni valor al que s’ha fet: alumnat, professorat, mestres, famílies, centre... Genera sentiment de pertinença: comunitat.

També permet prendre consciència sobre els processos. Recollir tots els moments del procés per fer-ne un producte possibilita que cadascú doni valor al que s’ha fet: alumnat, professorat, mestres, famílies.

Genera sentiment de pertinença comunita qui ermet prendre consciència sobre els processos Recollir tots els moments del procés per fer-ne un producte possibilita que cadascú doni valor al que s’ha fet: alumnat, professorat, mestres, famílies, centre... Genera sentiment de pertinença: comunitat.Recollir tots els moments del procés per fer-ne un producte possibilita que cadascú doni valor al que s’ha fet: alumnat, professorat, mestres, famílies, centre... Genera sentiment de pertinença: comunitat.

També permet prendre consciència sobre els processos. Recollir tots els moments del procés per fer-ne un producte possibilita que cadascú doni valor al que s’ha fet: alumnat, professorat, mestres, famílies.

Genera sentiment de pertinença comunita qui ermet prendre consciència sobre els processos Recollir tots els moments del procés per fer-ne un producte possibilita que cadascú doni valor al que s’ha fet: alumnat, professorat, mestres, famílies, centre... Genera sentiment de pertinença: comunitat.

Comunitat lorem ipsum
Frmantes abajo

Estas d’acord amb lorem ipsum?

Ipsum dolor est más sea que lorem más ipsum dolor esea que lorem
más ipsum dolor est más sea que lorem ipsum

Institucions que han adherido

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Entidad que moments del procés per fer-ne

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Entidad que moments del procés per fer-ne

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Entidad que moments del procés per fer-ne

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Entidad que moments del procés per fer-ne

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Entidad que moments del procés per fer-ne

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Entidad que moments del procés per fer-ne

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Entidad que moments del procés per fer-ne

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Entidad que moments del procés per fer-ne

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Entidad que moments del procés per fer-ne

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Entidad que moments del procés per fer-ne