Lideratge per millorar l’aprenentatge

Tags
  • eines

Si volem que l’aliança amb la institució partner esdevingui una oportunitat i es puguin introduir els canvis metodològics per desenvolupar un projecte pedagògic innovador, potent i de qualitat, cal afavorir als centres la transició cap a una nova cultura docent.

En aquest sentit, és fonamental impulsar un lideratge en els centres educatius que afavoreixi la participació, la presa de decisions i la corresponsabilitat de tot l’equip en el disseny i el desenvolupament del projecte educatiu. El lideratge educatiu i el desenvolupament i l’aprenentatge professional dels membres del centre esdevenen dos elements fonamentals per crear projectes propis compartits i innovadors.

Aquest vídeo és el resum del seminari sobre lidaratge que va organitzar Magnet el passat mes de gener per als equips impulsors  dels projectes en els centres. La sessió va anar a càrrec d’Olga Esteve, doctora en Ciències de l’Educació i experta en la implementació de models de formació inicial i permanent basats en la pràctica reflexiva.