Lideratge per desenvolupar una aliança magnet

Tags
  • aliances magnet
  • Institut Paleontològic
  • pablo
  • samuntada
  • taulí

Per tal que l’aliança amb la institució partner esdevingui una oportunitat i es puguin introduir els canvis metodològics per desenvolupar un projecte pedagògic innovador, potent i de qualitat, cal afavorir als centres la transició cap a una nova manera de definir-se i treballar.

És imprescindible iniciar un procés que faciliti un canvi cultural en què el centre es repensi i concebi com a organització que aprèn. És fonamental un lideratge que afavoreixi la participació, la presa de decisions i la corresponsabilització de tot l’equip en el disseny i el desenvolupament del projecte educatiu. En aquest sentit, el lideratge educatiu i el desenvolupament i l’aprenentatge professional dels membres del centre esdevenen dos elements fonamentals per a crear projectes propis compartits i innovadors. Per això, és imprescindible comptar amb espais de reflexió, formació i acompanyament de tot l’equip.

Com ho ha fet l’escola Samuntada de Sabadell?

En aquest vídeo, l’equip directiu i els mestres de l’escola Samuntada de Sabadell ens expliquen quins lideratges i estratègies organitzatives han desenvolupat per implicar tot el claustre en el desenvolupament del seu projecte magnet. Entre les claus per aconseguir aquest compromís col·lectiu, destaquen la flexibilitat organitzativa; l’acompanyament i la formació als mestres, que els empodera; la reflexió sobre la pràctica i la documentació de l’aprenentatge; i donar veu a tot el claustre, on tothom hi té un paper important.

Aquesta escola ha desenvolupat durant 4 anys una aliança amb l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, amb la qual ha enfortit i visibilitzat el seu projecte de centre, afavorint així un augment de la matrícula que li ha permès recuperar una composició social més equilibrada respecte al seu entorn. Després d’aquesta bona experiència, l’escola ha iniciat una nova aliança amb l’Hospital Universitari Parc Taulí.