Les orientacions per desenvolupar un projecte Magnet, ara també en castellà

Tags
  • aliances magnet
Guia Magnet en castellà

La Fundació Jaume Bofill ha editat en castellà el llibre Alianzas para el éxito educativo: orientaciones para desarrollar un proyecto Magnet, una publicació que s’ha convertit en una guia imprescindible per als centres educatius a l’hora de dur a terme el seu projcecte.

Es tracta d’un recull d’orientacions i exemples a partir de l’experiència dels centres educatius que han participat en la fase pilot del programa i han desenvolupat un projecte innovador en aliança amb una institució d’excel·lència en un camp de coneixement específic. El document està dividit en 4 grans eixos:  l’aliança  amb la institució partner, la posada en pràctica d’uns principis metodològics que permetin que l’alumnat adquireixi les competències necessàries en el món d’avui, els canvis organitzatius necessaris al servei de l’aprenentatge, i les estratègies i eines de comunicació del projecte de centre.

De fet, cadascuna d’aquestes quatre parts diferenciades es poden consultar en línia de manera independent per facilitar la informació als centres educatius que participen en el programa i que tenen en aquesta guia un recurs molt important en el moment d’afrontar i desenvolupar el seu projecte educatiu en aliança amb l’enitat que l’acompanya.

La traducció d’aquest material al castellà ha estat possible gràcies al suport de la Fundación Cotec, ja que el programa Magnet és un dels 24 projectes seleccionats en la convocatòria d’ajuts del Programa de Innovación Abierta (PIA).

Descarrega ‘Orientaciones para desarrollar un proyecto Magnet’