Les aliances Magnet, al mapa de la innovació pedagògica

Tags
  • actualitat
Innovació-montessori

El programa Magnet ha estat inclòs en el mapa interactiu d’innovació pedagògica de Catalunya. Aquesta eina situa en el territori totes les iniciatives vinculades a la innovació i a la recerca educativa desenvolupades en els centres i que han estat reconegudes pel Departament d’Educació des del 2015, d’acord amb el Marc de la Innovació Pedagògica de Catalunya.

El mapa permet accedir als diferents programes innovadors i dona informació sobre en què consisteixen i quins són els objectius, requisits i compromisos. També permet observar en quants centres es feien aquests projectes ara fa 4 anys i quina ha estat l’evolució.

Si seleccioneu el programa Magnet, que és una de les 23 iniciatives, podreu geolocalitzar els set centres pioners involucrats inicialment en el pilotatge i també els 23 centres que actualment participen en el programa i que estan fent un procés f’innovació educativa en aliança amb una institució partner.