L’aprenentatge competencial a l’escola Tanit i l’escola Samuntada

Tags
  • aprenentatge competencial
Escola Tanit aprenentatge competencial

L’educació basada en competències és un repte per a molts centres educatius. L’escola Tanit i l’Escola Samuntada van compartir com han aconseguit fer viable i sostenible un currículum i una avaluació competencial a la jornada “Del currículum a l’aula. Fer realitat l’aprenentatge competencial als centres educatius”.

Fa molts anys que la comunitat educativa comparteix la necessitat de fer realitat una educació basada en competències. I no són pocs els centres educatius que han aconseguit fer viable i sostenible un currículum i una avaluació autènticament competencial, prioritzant el saber fer, les habilitats i destreses en les diferents àrees de coneixement i en l’àmbit socioemocional per sobre l’ensenyament memorístic i de coneixements tancats.

Però el currículum competencial és encara lluny de ser una realitat estesa i normalitzada al conjunt de centres educatius del nostre país, alhora que són moltes les veus que alerten del fet que un currículum rígid, sobrecarregat i sobreacademitzat no només no equipa els alumnes de competències que els són imprescindibles per tenir oportunitats, sinó que fomenta que molts d’ells se sentin desmotivats i acabin abandonant els estudis.

  • Com fem realitat un veritable currículum competencial als centres educatius, que millori els aprenentatges i les oportunitats educatives de tot l’alumnat?
  • Quines condicions necessiten els centres educatius i el professorat per desenvolupar un currículum per competències? Quina formació docent, quins instruments d’avaluació, quin nivell d’autonomia per seleccionar i desenvolupar continguts? Quin suport i seguiment per part de l’administració i de la inspecció?
  • I actualment què fan els centres educatius i el professorat per garantir una educació per competències de qualitat? Què en podem aprendre de les seves experiències?

Dos centres Magnet, l’escola Samuntada de Sabadell i l’escola Tanit de Santa Coloma, van participar a la jornada “Del currículum a l’aula. Fer realitat l’aprenentatge competencial als centres educatius” organitzada per Fundació Bofill que va donar resposta a aquest conjunt d’interrogants el 12 de novembre de 2021 al MACBA.

L’escola Tanit, en aliança amb l’ICM-CSIC va participar a la sessió “Un currículum competencial per treballar la personalització i les necessitats educatives dels alumnes: com s’ha de desplegar al centre i a l’aula?”. Per la seva banda, l’escola Samuntada, en aliança amb el Parc Taulí Hospital Universitari, va intervenir a la sessió “Què necessiten els docents per ser part activa en el desplegament d’un currículum competencial?”. Podeu recuperar els vídeos de la jornada.

Un currículum competencial per treballar la personalització i les necessitats educatives dels alumnes: com s’ha de desplegar al centre i a l’aula?

Què necessiten els docents per ser part activa en el desplegament d’un currículum competencial?