L’acompanyament dels ajuntaments incrementa l’èxit dels projectes Magnet

Tags
  • escolarització equilibrada
  • resultats
  • segregació escolar
  • tarabini
Sessió de treball amb ajuntaments

Els centres educatius que han assolit els objectius del programa Magnet (millora de la percepció social i augment de la demanda per part de les famílies) són els que han comptat amb més acompanyament per part de l’administració local, ja sigui amb mesures d’escolarització equilibrada, com en difusió del projecte i sensibilització de les famílies. Així ho apunta l’informe d’avaluació de la prova pilot de Magnet (en procés d’edició), que la sociòloga Aina Tarabini va presentar als ajuntaments que participen en el programa, durant la sessió de treball del passat 8 d’octubre organitzada per la Diputació de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill.

La trobada, inaugurada pel diputat d’Educació Rafael Homet, tenia per objectiu presentar l’avaluació del pilotatge del programa per tal de compartir els aprenentatges i aprofundir en aquells aspectes en els quals els consistoris poden incidir. És per això que Tarabini va fer èmfasi sobretot en aquelles mesures i estratègies que els ajuntaments poden impulsar per afavorir un major impacte del programa Magnet en els centres que hi participen. Es va parlar de mesures vinculades amb la provisió de l’oferta escolar i l’oferta extraescolar; l’escolarització i la planificació escolar; la qualitat de l’oferta educativa; la informació, sensibilització i acompanyament a les famílies; i la col·laboració dels centres amb l’entorn, el treball en xarxa i l’acompanyament a l’escolaritat.

Per bé que en alguns aspectes l’administració local no té competències, és important que els ajuntaments siguin proactius en la recerca d’una estratègia compartida amb l’administració educativa, que permeti acompanyar l’esforç de l’equip educatiu del centre amb mesures que generin canvis en les dinàmiques d’escolarització.

En aquesta sessió hi van participar els ajuntaments de Sabadell, Terrassa, Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Mataró, Sant Vicenç dels Horts, Manresa i Tarragona.

En les properes sessions d’aquest grup de treball, s’analitzaran experiències i propostes d’escolarització equilibrada, amb l’objectiu que els ajuntaments comparteixin criteris i aprenentatges útils per maximitzar els impactes del programa.