La sobreoferta, un risc per a la segregació escolar

Tags
  • segregacio
sobreoberta segregació

La sobreoferta, un risc per a la Segregació Escolar: tot i la baixada de ràtios, sobraran l’11% de les places a P3, especialment als centres concertats i als públics de màxima complexitat. Des de fa molts cursos, la majoria de les places vacants s’acumulen a l’escola concertada (21% al curs 2021-2022) i als centres públics de màxima complexitat (17% al 2021-2022)