La segregació escolar: la gran assignatura pendent a Catalunya

Tags
 • albaigés
 • ballell
 • grau
 • massa
 • palacín
 • plana
 • ribó
 • segregació escolar

La segregació escolar és un problema educatiu de primer ordre a Catalunya. Tenim indicadors preocupants que comprometen la igualació d’oportunitats. Si partim de l’evidència internacional i dels últims informes i iniciatives de la comunitat educativa catalana, quines polítiques i instruments de gestió poden ser més efectives?

Una xarxa escolar segregada, on els centres escolaritzen perfils marcadament diferents d’alumnes (socioeconòmic, acadèmic o ètnic), és una xarxa que compromet la funció d’igualació d’oportunitats pròpia de l’educació. Com a conseqüència, això provoca un increment de la desigualtat educativa i una reducció de l’efectivitat global de la xarxa. Per contra, una reducció de la segregació escolar afavoreix l’equitat en els resultats educatius i alhora una gestió més eficient dels recursos materials i humans dels centres.

El passat mes de gener el Síndic de Greuges de Catalunya i el Departament d’Ensenyament van convocar agents de la comunitat educativa i grups parlamentaris per combatre la segregació escolar en el proper procés d’admissió escolar. Es va valorar molt positivament aquesta iniciativa que busca arribar a acords contra la segregació escolar, en tant que es tracta d’una problemàtica que comporta una vulneració greu del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats  tal com també es va fer palesa a l´últim informe del Síndic (Informe I i Informe II). Com avancem en aquesta direcció? Quines altres mesures es podrien implementar a Catalunya?

Múltiples factors poden incidir en la manera com es distribueixin els alumnes entre les escoles però, si ens centrem en la regulació de la demanda escolar, quines polítiques i instruments de gestió de l’elecció de centre i l’assignació escolar durant les etapes obligatòries poden ser més efectives a Catalunya? Aquesta va ser la qüestió central del Debat Cicle “La segregació escolar: la gran assignatura pendent a Catalunya”, que la Fundació Jaume Bofill i Ivàlua van organitzar, el 30 d’octubre de 2017.

L’acte va comptar amb la participació especial del Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, que va presentar les propostes clau identificades en els últims informes del Síndic sobre la segregació escolar a Catalunya.

Van participar en el debat:

 • Bernat Albaigés, assessor del Síndic de Greuges de Catalunya
 • Albert Grau, inspector d’educació
 • Mercè Massa, gerent del Consorci d’Educació de Barcelona
 • Jordi Plana, gerent de serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona
 • Anna Roura Ballell, tècnica d’educació del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles

El debat va abordar les següents qüestions:

 • Com fer les polítiques de tria i assignació d’escola més efectives per combatre la segregació escolar a Catalunya?
 • Quins instruments podem millorar i com? Com millorar les polítiques de quotes (màximes i mínimes), les accions de comunicació (per trencar barreres informatives), els xecs o ajuts escolars (per trencar barreres econòmiques) o la zonificació (per trencar barreres territorials)?