La matrícula viva s’assigna al 83% dels centres que ja estan segregats

Tags
 • segregacio
Acció contra la segregació B37

Aquesta és una de les conclusions del dossier La protecció dels centres educatius segregats a Catalunya – 2021, elaborat per la Fundació Bofill, que analitza les darreres dades disponibles sobre segregació escolar i assignacions de matrícula viva a Catalunya dels municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya, un total de 123 localitats. 

En els últims 5 anys, tot i la bona feina feta per molts ajuntaments, Catalunya ha experimentat un preocupant augment del nombre de centres segregats degut principalment a la inacció per part de les administracions. I cada curs que passa milers d’infants veuen reduïdes les seves oportunitats educatives.

Per això, no podem desaprofitar l’oportunitat de desplegar amb ambició i rapidesa el Decret d’admissió, que ha generat consens social i polític i que trasllada els compromisos signats en el Pacte contra la Segregació Escolar per gairebé tots els municipis de més de 10.000 habitants. Perdre un any en el desplegament de les mesures recollides en el Decret per revertir la segregació escolar significarà donar continuïtat a la situació actual i un greuge pels centres segregats i pel conjunt de l’alumnat.

La infradetecció de necessitats socioeconòmiques deixa 117.884 infants i joves sense els beneficis d’aquesta identificació. Cal que el Departament d’Educació estableixi clarament els circuits i criteris de detecció i doni suport intensiu als municipis dels Serveis Territorials de Terres de l’Ebre, Baix Llobregat i Tarragona, amb nivells molt baixos de detecció.

El dossier La protecció dels centres educatius segregats a Catalunya – 2021, elaborat per la Fundació Bofill, analitza les darreres dades disponibles sobre segregació escolar i assignacions de matrícula viva a Catalunya dels municipis de més de 10.000 habitants de Catalunya, un total de 123 localitats. Ho fa a partir de dades del Departament d’Educació i altres estudis recents. Aquesta anàlisi permet posar sobre la taula la magnitud dels desequilibris de distribució dels alumnes vulnerables i la seva evolució des del curs 2014/2015 fins al 2019/2020.

Destaquem algunes de les dades i propostes més rellevants que recull el dossier, presentat en roda de premsa el passat 17 de novembre de 2021.

  • A Catalunya hi ha 420 centres segregats, 20 més que fa 5 anys. El Departament d’Educació encara no ha activat les principals mesures previstes al Pacte contra la Segregació Escolar i els decrets, una demora que posa en risc el proper període de preinscripció.
  • Un de cada tres alumnes de matrícula viva és assignat a un centre segregat amb una concentració d’alumnat estranger molt superior a la del seu entorn.
  • Evitar l’adjudicació de matrícula viva als centres segregats és un mecanisme clau per posar fre a la seva complexificació, però el 86% dels municipis encara no han activat aquesta mesura imprescindible.
  • El 91% de municipis amb algun centre segregat té també centres on gairebé no hi ha alumnat vulnerable. Aquests municipis eludeixen la distribució de matrícula viva als centres no corresponsables.
  • Combatre la segregació escolar és possible: hi ha 10 municipis i un districte de Barcelona que no han enviat matrícula viva a la majoria dels seus centres segregats, i 23 municipis on tots els centres són equilibrats.
  • El 48% de les escoles segregades no té cap alumne amb necessitats socioeconòmiques detectat a P3. Aquest alumnat vulnerable s’identifica al llarg de l’escolaritat quan ja no es pot distribuir de manera equilibrada.
  • La infradetecció de necessitats socioeconòmiques deixa 117.884 infants i joves sense els beneficis d’aquesta identificació. Cal que el Departament d’Educació estableixi clarament els circuits i criteris de detecció i doni suport intensiu als municipis dels Serveis Territorials de Terres de l’Ebre, Baix Llobregat i Tarragona, amb nivells molt baixos de detecció.
  • La Inspecció educativa ha d’assegurar un acolliment efectiu dels alumnes en tots els centres educatius, independentment de les seves característiques socioeconòmiques, i preveure mecanismes per detectar i sancionar pràctiques discriminatòries que agreugen la segregació escolar.

Podeu recuperar la presentació de l’informe.