La importància de les arts en l’educació: publicació i webinar

Tags
  • aliances magnet

Educar en la pràctica artística, un dret irrenunciable és la nova publicació d’Educació 360, educació a temps complet, en la que hi trobareu reflexions i propostes per generar noves oportunitats que garanteixin el dret de tota la població a la pràctica de les arts com a part indispensable de la seva educació.

La pràctica cultural i artística ha de formar part, de manera irrenunciable, del procés d’aprenentatge de qualsevol persona. L’existència i potencialitat educativa dels actius comunitaris del nostre país és molt rellevant: existeixen nombroses entitats, recursos i equipaments que desenvolupen experiències educatives molt significatives. Entre aquestes pràctiques tenen un paper destacat les activitats artístiques musicals i escèniques. Algunes d’aquestes iniciatives s’han bastit sobre aliances fortes entre diversos actors de la comunitat i han fet repensar-ne el seu rol. Però això no passa a tots els territoris, ni tots els infants i joves hi tenen garantit l’accés i participació.

Per què i com s’ha de garantir la pràctica artística arribi a totes les persones? Quines competències i habilitats personals es posen en joc a la pràctica artística? I, a nivell comunitari, quins beneficis a aporta? Què es pot fer des de la política pública per garantir el dret de tothom a la participació cultural? Quina tipologia de criteris o principis generals comuns caldria establir a l’hora d’estendre aquests projectes? Quins han de ser el perfils professionals? Quins nous reptes es plantegen? Com s’han construït els projectes d’èxit i com poden repensar-se per fer-los més adaptables a les noves realitats?

A la publicació Educar en la pràctica artística, un dret irrenunciable, impulsada per Educació 360, educació a temps complet, una iniciativa impulsada per la Fundació Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica; hi trobareu reflexions i propostes al voltant de diverses qüestions fetes per un grup de treball format per diversos professionals de l’àmbit de la música i les arts.

El document vol ser útil per a la revisió de projectes ja existents, per a la posada en marxa de noves iniciatives, per a la intervenció sobre l’esfera política i, en general, per generar noves oportunitats que garanteixin el dret de tota la població a la pràctica de les arts com a part indispensable de la seva educació.

Podeu descarregar el document Educar en la pràctica artística, un dret irrenunciable
o bé podeu recuperar el webinar de la presentació de la publicació: