La força d’atracció dels centres Magnet

Tags
  • broggi
  • Institut Paleontològic
  • macba
  • samuntada

El Criatures, del diari Ara, publica un bon reportatge dels efectes del Programa Magnet en els centes que hi participen.