Les persones formadores, peça clau per a la transformació educativa

Tags
  • aliances magnet
  • figueras
  • gimeno
  • pablo
Foramció de formadors 2018

Cada centre educatiu que s’incorpora al programa Magnet compta amb una persona formadora que l’acompanyarà durant els tres anys en què desenvolupi el seu projecte en aliança amb una institució d’excel·lència. Amb aquest propòsit, enguany, hi ha hagut noves incorporacions a la comunitat d’aprenentatge de persones formadores Magnet, totes elles disposades a aportar la seva experiència al procés de transformació i innovació del seu centre respectiu. A més, totes tenen coneixements sobre l’àmbit d’expertesa de l’entitat aliada amb la qual haurà de treballar.

El paper del formador o formadora és clau perquè el centre pugui desenvolupar el projecte. La seva intervenció ha de crear vincles entre el partner i el centre, ha de potenciar les relacions interpersonals i ha de relacionar el centre amb els eixos estratègics Magnet.

Sessions de formació inicial
Abans d’iniciar aquest acompanyament, des del programa Magnet es va organitzar una formació inicial, els dies 20 i 27 d’octubre, en la qual van participar els nous formadors i formadores i d’altres que ja formen part del programa des de la seva fase pilot o des del curs passat. En aquestes sessions es van treballar els elements centrals del programa i l’enfocament de la formació Magnet, però també va servir per tractar aspectes de caràcter organitzatiu.

El primer dissabte de formació, els coordinadors del programa van explicar els fonaments i els eixos estratègics de Magnet, i, a continuació, es va proposar una dinàmica on els participants havien de construir un paracaigudes i vivenciar a través d’aquesta activitat els principis metodològics del programa.

La formació inicial va continuar el matí del dissabte 27 d’octubre amb la presentació “El valor de la persona formadora per a un centre: complicitat i estratègia”, que va fer la Conxita Gimeno, directora de l’escola Montessori de Rubí, on intervé com a formador Magnet en Frank Sabaté. A continuació, Carme Pablo, formadora de l’escola Samuntada i actualment formadora de l’escola Miralletes, va intervenir amb “La relació amb el partner (abans i durant). Finalment, Fanny Figueres, formadora a l’INS Moisès Broggi, va explicar La intervenció assessora: com dinamitzar una comunitat de pràctica reflexiva.

Des de la coordinació del programa Magnet es vol promoure una comunitat d’aprenentatge entre les persones formadores del programa, fomentant el treball compartit i impulsant l’enriquiment mutu, ja que s’enten que l’equip està format per persones amb molta expertesa i de diferents àmbits de coneixement, i que, per tant, tothom hi pot aportar i tothom pot aprendre. Està previst que al llarg del curs hi hagi més trobades de treball per fer sessions de reflexió i aprofundiment, compartir experiències i generar coneixement nou.

Si voleu saber qui són els formadors i formadores del programa, els podeu conèixer aquí.