Informe: Estat i evolució de la segregació escolar a Catalunya

Tags
  • segregació escolar
estat i evolució de la segregació escolar a Catalunya

La segregació escolar és un problema molt greu a Catalunya. Les dades disponibles mostren que hi ha un desequilibri significatiu en la composició a les escoles que comporta conseqüències perilloses per la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament del país.

Durant l’última dècada s’han publicat multitud d’estudis alertant sobre aquesta amenaça però encara no s’estan aplicant mesures suficientment contundents a nivell nacional i municipal per mitigar-la. L’absència d’una resposta efectiva per fer front a la segregació escolar és especialment preocupant en el context actual, amb un augment ingent de l’atur i la precarietat.

La COVID-19 ha provocat una greu crisi sanitària que ha desembocat en una crisi social i econòmica. 12 anys desprès de la crisi financera de 2008, el món s’enfronta a una nova emergència que podria ser més intensa que la seva predecessora. El futur és encara incert, però hi ha indicis que apunten que en un context de crisi com aquest la segregació escolar pot augmentar, especialment si els mecanismes d’escolarització equilibrada no són robustos.

Informe sobre l’estat i l’evolució de la segregació escolar a Catalunya publicat per la Fundació Jaume Bofill.

Descarrega-te’l