‘Famílies Magnet, famílies implicades’ – Carina Farreras

Tags
  • aliances magnet
  • escolarització equilibrada
  • segregació escolar
Famílies- revista magnet

Per capgirar la situació de segregació escolar d’un centre educatiu és molt important que aquest tinguin famílies d’un perfil socioeconòmic mitjà, amb estudis, que puguin ser bones ambaixadores del projecte d’innovació. Aquestes famílies són les que poden mobilitzar a altres famílies com elles per fer el pas d’inscriure els seus fills i filles en aquest centre educatiu.

Carina Farreras entrevista diverses famílies que han matirculat els seus fills apostant per l’escola pública, tot i que sigui en centres amb una composició social desequilibrada. Aquestes famílies acostumen a enfortir la cohesió del centre i encomanen el seu entusiasme a  la resta de famílies. Però què els mou a fer aquest pas? Estan satisfets amb la decisió? Creuen que la innovació pedagògica és un element d’atracció per les famílies?

Aquest article forma part de la revista Aliances que capgiren la segregació des de la transformació educativa, que recull sis reportatges elaborats per Montse Poblet, Sergi Picazo, Carina Farreras, Víctor Saura, Jaume Carbonell i Laia Vicens, que ens apropen a les diverses històries que hi ha darrere del programa Magnet a través de la mirada i el testimoni  de tots els agents implicats en unes aliances que busquen l’equitat educativa:  els centres, els alumnes, les famílies, les institucions, el professorat i els ajuntaments.

Llegeix l’article