Els espais de ciència en educació infantil, per Montserrat Pedreira

Tags
  • aliances magnet
  • Pedreira

En aquest vídeo es recullen algunes orientacions i propostes per desenvolupar espais de ciència en educació infantil i cicle inicial, a través de les reflexions de Montserrat Pedreira, directora dels estudis de grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa. UVic-UCC.

Pedreira respon algunes preguntes interessant com:

– Té sentit parlar de ciència a educació infantil?

– I com s’aprèn en l’àmbit de la ciència?

– Què és un espai de ciència?

– Quines habilitats es desenvolupen en un espai de ciència?

– Quin és el paper dels mestres en un espai de ciència?