Els ajuntaments s’impliquen en l’escolarització equilibrada dels seus municipis

Tags
  • escolarització equilibrada
  • segregació escolar
Grup treball ajuntaments

La Diputació de Barcelona ha constituït un grup de treball amb els ajuntaments que participen en el programa Magnet, per compartir coneixement i experiència en la lluita contra la segregació escolar i en la implementació del programa en els diversos municipis.

El grup està integrat inicialment pels ajuntaments de la demarcació de Barcelona que compten amb centres educatius Magnet. Així, el passat 30 de maig es va fer la primera trobada amb els consistoris de Manlleu, Montcada i Reixac, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa. I aquest mes de setembre s’hi han incorporat Mataró, Manresa, Sant Vicenç dels Horts i Centelles.

Els objectius d’aquest grup són: compartir criteris en la implementació del programa en cadascun dels municipis, així com coneixements en la lluita contra la segregació escolar, analitzar els impactes i aprenentatges magnet i intercanviar experiències d’èxit tant en l’acompanyament als centres magnet com en l’escolarització equilibrada.

En la propera trobada, Aina Tarabini, professora del Departament de Sociologia de la UAB i col·laboradora de Magnet, presentarà als regidors i tècnics d’aquests ajuntaments els resultats de l’Avaluació de la fase pilot del programa magnet.

Els ajuntaments són actors principals en l’acompanyament i la consolidació dels projectes Magnet, ja que tenen un paper molt important en la lluita contra la segregació escolar i el desenvolupament de polítiques que combinin qualitat i equitat educativa.

La Diputació de Barcelona, d’altra banda, afavoreix les complicitats i aliances entre els ajuntaments i els centres educatius per garantir l’escolaritat equilibrada i l’èxit educatiu. En aquest sentit, les aliances Magnet són un bon exemple de corresponsabilitat entre institucions i escoles, i entre escoles i el seu entorn, per continuar bastint un bon ecosistema educatiu local.