El valor de la persona formadora

Tags
  • recursos

Quin és el paper de la persona formador en un centre Magnet? Com ho viu el centre? A través de l’experiència de Conxita Gimeno, directora de l’escola Montessori de Rubí, els futurs formadors i formadores poden comprendre el seu rol estratègic d’acompanyament i complicitat amb el centre amb qui treballaran els propers anys per desenvolupar el projecte Magnet.

La xerrada es va desenvolupar en el marc de la formació de formadors magnet, l’octubre de 2018, i tenia per objectiu transferir els aprenentatges de la seva experiència que puguin ser útils per als nous formadors que comencen l’acompanyament a una aliança magnet.