Nou decret d’admissió per una escolarització més equilibrada

Tags
  • decret d'admissió
  • escolarització equilibrada
  • segregació escolar
decret admissió

Des de fa uns dies el govern de la Generalitat ha tramitat d’urgència el nou decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. Aquest esperat decret ha estat prèviament debatut en diverses comissions de treball impulsades per Síndic de Greuges de Catalunya i el propi Departament d’Educació, arran del Pacte contra la segregació escolar que van signar l’any passat la majoria d’actors de la comunitat educativa.

Des de la coordinació del programa Magnet, considerem que aquest nou decret d’admissió és molt urgent i necessari, i recull moltes de les mesures que fa temps que estem demanant als municipis on hi ha centres magnet. Pensem que aquest decret afectarà molt positivament l’impacte dels projectes magnet pel que fa a l’escolarització equilibrada, ja que  dóna més marges d’actuació que la normativa actual i permetrà el desenvolupament de mesures més eficients per provocar canvis en les dinàmiques d’escolarització actuals i sobretot, afavorirà un repartiment més equilibrat de l’alumnat més vulnerable i de la matrícula viva entre tots els centres finançats amb fons públics de cada municipi.

Els centres que participen en el programa Magnet, estan desenvolupant un profund procés de transformació educativa, en aliança amb un partner de prestigi, i s’esforcen per comunicar-lo al seu entorn per recuperar la capacitat d’atraure les famílies del seu entorn. Però és important que aquest procés s’acompanyi de mesures de planificació educativa i d’escolarització  equilibrada que afavoreixin el canvi en les dinàmiques d’escolarització.

Sobre el debat que ha generat aquest nou decret, us recomanem aquest article del sociòleg Roger Martínez al Diari de l’Educació: Carta als qui han signat a cegues les al·legacions contra el decret d’admissió