Educació, Síndic, ajuntaments i comunitat educativa signen el Pacte contra la segregació escolar

Tags
  • escolarització equilibrada
  • segregació escolar
pacte segregació escolar

L’establiment d’una proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d’una mateixa zona, la limitació de l’escolarització de matrícula viva a centres d’alta complexitat, la creació d’una oficina virtual d’escolarització, promoure garanties de gratuïtat real per a l’alumnat socialment desafavorit i graduar el finançament públic dels centres en funció de la corresponsabilitat en l’escolarització equilibrada d’alumnat.

Aquestes són algunes de les mesures que contempla el Pacte contra la segregació escolar, impulsat pel Síndic de Greuges, que es va signar ahir, 18 de març, al Parlament de Catalunya, amb l’adehsió de la majoria d’agents de la comunitat educativa i d’ajuntaments de més de 10.000 habitatants. Des del programa Magnet vam voler donar també suport a la signatura, amb la presència de l’equip de coordinació i amb una representació de centres Magnet, ja que creiem que és un pas endavant en el compromís polític contra la segregació escolar i, per això, esperem que ben aviat es tradueixi en fets i accions que marquin un canvi de tendència.

El Pacte, pioner a l’Estat espanyol, arriba gairebé dos anys després que el Síndic posés sobre la taula la necessitat d’arribar a un acord i compromís de país per combatre la segregació escolar a Catalunya. Per això, ha estat treballant amb el Departament d’Educació per promoure polítiques de lluita contra aquesta situació, buscant alhora la corresponabilitat dels diferents actors en l’ambit educatiu.

El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en nou àmbits que el Departament d’Educació es compromet a implementar durant aquesta legislatura. Els ajuntaments que s’han adherit al pacte també assumiran durant els pròxims tres anys l’adopció de les mesures consensuades que pertanyin al seu marc competencial, i també els titulars dels centres concertats. Totes les propostes parteixen de la necessitat d’incrementar el pressupost en educació entorn del 6% del PIB, d’acord amb el que estableix la LEC.

Entre les actuacioons, hi ha l’aprovació d’un nou decret en el procés d’admissió, les orientacions relacionades amb la programació de l’oferta, la promoció d’acords o pactes locals per assolir una escolarització equilibrada i les campanyes de sensibilització sobre la qualitat del Servei d’Educació de Catalunya.

Més informació.

Pacte contra la segregació escolar.