Curs 2020-21: pla d’actuació dels centres Magnet

Tags
  • aliances magnet

Seguint les indicacions del Departament d’Educació i de les autoritats sanitàries, els centres Magnet han elaborat un pla d’actuació perquè el curs 2020-21 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones en el centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a l’educació.

L’obertura de les escoles i instituts és alhora una necessitat i un repte. Com ha exposat la UNICEF, l’educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament, protecció en casos d’especial vulnerabilitat social i econòmica i serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s’enfronta part de la població. Per aquest motiu els centres Magnet han elaborat un pla d’actuació per al curs 2020-21 en el marc de la pandèmia per COVID-19. Si bé està previst que el 14 de setembre s’inici el curs escolar, el Departament ha afirmat que l’obertura es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i segons la situació sanitària de la pandèmia.

A continuació us compartim tres exemples de plans d’actuació  que han elaborat els centres Magnet. L’institut Nicolau Copèrnic (Terrassa), en aliança Magnet amb el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), ha planificat l’inici de curs per poder fer front a la situació de pandèmia dotant-lo de la màxima seguretat però sense deixar de maximitzar l’acompliment de la seva missió: l’alumnat al centre de l’aprenentatge. Podeu consultar la visió general de la proposta.

L’escola Miralletes (Barcelona) en aliança Magnet amb el CosmoCaixa ha presentat un document en el que exposa l’organització del retorn a l’escola el setembre. La direcció del centre destaca la il·lusió per retrobar-se amb l’alumnat i assegura que malgrat les mesures preventives tenen la voluntat de que la comunitat educativa els senti a prop. Podeu consultar les principals línies d’actuació del centre del barri de Sant-Martí.

L’escola Pau Casals (Rubí) en aliança Magnet amb la Filmoteca de Catalunya, ha elaborat una primera versió del pla d’actuació que contempla principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut, mesures de prevenció personal i gestió de possibles casos de COVID-19 al centre. Podeu consultar el document provisional, a l’espera de l’aprovació per part del Departament d’Educació.