Compartim aprenentatges. L’Escola Ferreries obre les portes a la comunitat educativa

Tags
  • aliances magnet

Perquè hi ha tants medicaments? M’han d’operar, què em faran? Vivim connectats o desconnectats? Són algunes de les preguntes que van inicar els projectes vinculats a la salut de l’Escola Ferreries (Tortosa) en aliança magnet amb l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. A través d’una fira instal·lada en diversos punts del centre, l’alumnat va compartir amb les famílies i altres docents de centres propers els aprenentatges adquirits i els processos que els han generat.

La jornada va estar impulsada per l’escola i pels programes d’innovació MAGNET i FAIG dels quals l’escola forma part i va permetre a l’alumnat mostrar els aprenentatges realitzats al llarg del curs així com metodologies i espais com el treball cooperatiu, l’aula multisensorial, padrins de lectura i caixes d’aprenentatge. A més, la presentació de projectes a les famílies del centre va permetre consolidar aprenentatges i treballar la competència comunicativa amb més d’enfortir la comunitat educativa reforçant vincles entre famílies i docents.

Aprenem amb el cor
L’Escola Ferreries promou els sabers i aprenentatges de l’àmbit científic, social i de la salut. Per aquest motiu el centre treballa a partir de metodologies globalitzades com els projectes i treball cooperatiu i valors com l’empatia, la generositat, la solidaritat i l’escolta. Per la seva banda, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, és l’hospital de referència de les Terres de l’Ebre i la seva àrea de cobertura és de prop de 150.000 habitants. A més de l’activitat assistencial també té activitat docent a través d’acords amb la Universitat Rovira i Virgili.