Canvis organitzatius per desenvolupar un projecte Magnet

Tags
  • aliances magnet
  • macba
  • sagarra

Voleu saber quins són els principals canvis d’organització que ha dut a terme l’escola Josep Maria de Sagarra per desenvolupar el seu projecte Magnet?

En aquest vídeo, l’equip directiu del centre ens explica alguns d’aquests canvis, com ara la creació de nous espais per compartir neguits entre el professorat, una nova distribució horària per aprofundir més en els projectes, la reformulació de l’avaluació o la creació i la millora dels canals de comunicació amb l’exterior. L’exemple de l’Escola Josep Maria Sagarra pot inspirar altres centres educatius que participen en el programa Magnet.