Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativa local

Tags

    Municipis contra la segregació escolar és un treball que recull les experiències de sis municipis catalans (Mataró, Olot, Manlleu, Terrassa, Girona i Valls) que han desplegat polítiques educatives de lluita contra la segregació escolar efectives.

    Les experiències recollides demostren que una acció educativa municipal adequada dóna fruits i incrementa l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats. Mitjançant l’ús de diferents instruments, els municipis estudiats aconsegueixen trencar la concentració d’alumnes d’origen immigrat o d’alumnes amb NEE en determinades escoles.

    Descarrega el pdf.