Com millorar la comunicació externa del nostre projecte?

Tags

  La comunicació als centres educatius Magnet és un element clau per al desenvolupament del projecte d’innovació.

  Ha de tenir un dinamisme imprescindible, transversal i que es dóna en diversos àmbits i a diversos nivells:

  • En els processos d’aprenentatge cada alumne ha de ser capaç de comunicar i exposar amb qualitat les seves idees, què ha après i amb quin procés ha construït els coneixements.
  • En el desenvolupament del partenariat amb la institució, ambdues parts han de tenir una relació comunicativa fluida permanent.
  • Per a la implementació del projecte, la introducció dels canvis metodològics i la implicació dels membres de l’escola o l’institut cal afavorir els processos comunicatius entre l’equip directiu i el claustre, entre els membres de l’equip docent i entre el centre i les famílies.
  • Per compartir amb l’entorn el projecte d’innovació, i fer que les famílies de l’entorn i el veïnat sàpiguen com treballa el centre i vulguin portar-hi els fills. Per assolir aquesta fita, l’elaboració i la posada en pràctica d’un pla de comunicació resulta imprescindible.

  En aquest document es donen algunes pistes per elaborar un pla de comunicació del centre educatiu, centrant-se en la comunicació externa del projecte de centre.

  Aquest capítol forma part del llibre Aliances per a l’èxit educatiu: Orientacions per desenvolupar un projecte Magnet, que és un recull d’orientacions, idees i exemples a partir de l’experiència dels centres educatius que han participat en la fase pilot del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.

  Descarregar pdf.